POLE / Nr 1 (4) / 2024

Skanuj-5mn


Dwumiesięcznik literacki

REDAGUJĄ: Renata Bożek, Piotr Skalski, Adam Wiedemann, Katarzyna Warmuz (strona internetowa), Paweł Bożek (wlewacz) 


KONTAKT: Renata Bożek (proza): 1r.bozek[at]gmail.com; Piotr Skalski (esej): pskalski[at]outlook.com; Adam Wiedemann (poezja): adamwiedemann[at]hotmail.com

Rozpatrujemy wyłącznie teksty przesyłane w formacie .doc(x), .odt lub .rtf. Prosimy o nadawanie plikom nazw według schematu: imię_nazwisko_tytuł.