POLE / 2 (5) / 2024

Skanuj-5mn


dwumiesięcznik literacki

REDAGUJĄ:

Renata Bożek, Piotr Skalski, Adam Wiedemann,
Katarzyna Warmuz (strona internetowa), Paweł Bożek (wlewacz)

KONTAKT:

Renata Bożek (proza): 1r.bozek[at]gmail.com;
Piotr Skalski (esej): pskalski[at]outlook.com; 
Adam Wiedemann (poezja): adamwiedemann[at]hotmail.com

Rozpatrujemy wyłącznie teksty przesyłane w formacie .doc(x), .odt lub .rtf. Prosimy o nadawanie plikom nazw według schematu: imię_nazwisko_tytuł.