POLE / 2 (5) / 2024

JUWENILIA

GRAFIK NUMERU

Jarema Chyrzyński

Jarema Chyrzyński ur. 1999 w Krakowie. Student V roku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta grafik specjalizuje się w technikach rysunkowych połączonych z mediami cyfrowymi. „Rysunek jest dla mnie najważniejszy. Pojawiający się w grafice, fotografii, malarstwie czy na cyfrowym ekranie daje nam możliwość zapoznania się z procesem myślowym artysty. Jest to pełne obnażenie logiki oraz emocji twórcy, co szczególnie mnie fascynuje. W rysunku kluczowa jest decyzyjność, kontrola lub jej świadomy brak. Często tworzone gesty, linie są ostateczne. Wszystko to łączy się w pewien taniec, test tego, jak myślimy o świecie.”