POLE / Nr 1 (4) / 2024

Rafał Derda (Marcin Polak, „Kondensaty”)

Rafał Derda (Michał Sobol, „Trasy przelotów”)

Łęko Zygmuntówne (Bianka Rolando, „Abrasz”)