POLE / 2 (5) / 2024


1(4)/2024: SŁYK

Rafał Derda (Marcin Polak, „Kondensaty”)

Rafał Derda (Michał Sobol, „Trasy przelotów”)

Łęko Zygmuntówne (Bianka Rolando, „Abrasz”)