POLE / 2 (5) / 2024

JUWENILIA

Rafał Derda (Gustaw Owczarski, „Trap Krypt”)

Rafał Derda (Zbigniew Dmitroca, „Deklaracja niepodległości)”

Janusz Rudnicki (Quentin Tarantino, „Spekulacje o kinie”)

Łęko Zygmuntówne (Marta Tomczyk-Maryon, „Niebogłos”)